سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عسگر جانعلیزاده چوبستی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد برارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

اثرات عوارض طبیعی یا مصنوعی که به علت بی قاعدگی های ساده ایجاد می شود، تأثیر زیادی که بر حرکات جنبش نیرومند زمین دارد، الگو پیچیده ای از تشدید و میرایی را ایجاد میکند و می تواند در محاسبات لرزه ای مورد توجه جدی قرار گیرد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر عوارض سطحی زمین، مطالعه پارامتریک روی دو شیروانی با وزن مخصوص های متفاوت، از طریق مدلسازی دوبعدی در نرم افزار QUAKE/W انجام شده است. پاسخ های بدست آمده بصورت گراف های شتاب سطحی در تاج و پای شیب و دیگر مکان های ساختگاه ارائه گردیده و نتایج با هم مقایسه شده است.