سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پریسا اسماعیل تبار نشلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در اکثر آیین نامه ها از جمله آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ ایران، تعیین نیروهای جانبی توسط روش استاتیکی معادل انجام می شود که پروسه طراحی براساس ضریب رفتار می باشد. مطابق تعریف ضریب رفتار، سازه باید در حالت عملکرد ایمنی جانی خود بررسی گردد. تغییرمکان هدف در سطح عملکرد ایمنی جانی با توجه به فاکتورها و معیارهای مختلفی تعیین می شود. در تعیین چنین معیارهایی، آیین نامه ها دیدگاههای متفاوتی دارند که تنوع این دیدگاه ها باعث بوجود آمدن اختلاف در بعضی از ضرایب رفتار ارائه شده از طرف آیین نامه ها می شود. در تحقیق حاضر با انجام تحلیل های استاتیکی غیرخطی برروی قاب فولادی شورون در سه تراز ارتفاعی۵ ، ۸ و ۱۰ طبقه، جهت دوخطی نمودن منحنی پوش اور، دو معیار آیین نامه ای مختلف در تعیین تغییرمکان هدف سازه در نظر گرفته شده و در هر حالت مولفه های ضریب رفتار بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که اختلاف ضریب رفتار بدست آمده از دو معیار، در قاب های کوتاه تر بیشتر است.