سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پریسا اسماعیل تبارنشلی – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

یکی از روش های کاستن پاسخ دینامیکی سازه ها در برابر بارهای لرزه ای استفاده از میراگرهای الحاقی می باشد. امروزه کاربرد این وسایل در طراحی ساختمان های جدید یا مقاوم سازی ساختمان های موجود بسیار توسعه یافته است. در این ابزار مکانیزم عملکرد به گونه ای است که مقدار زیادی از انرژی ورودی بهسازه بر اثر بارگذاری دینامیکی جذب و مستهلک می شود، در نتیجه انرژی دریافتی سایر عناصر سازه ای کاهش می یابد. لذا می تواند تأثیر به سزایی در پارامترهای لرزه ای سازه از جمله مؤلفه های ضریب رفتار داشته باشد. در تحقیق حاضر با انجام تحلیل های استاتیکی غیرخطی بر روی قاب های فولادی مجهز به میراگر اصطکاکی در سه تراز ارتفاعی ۵ ۸ ۱۰ طبقه و با در نظرگرفتن دو معیار آیین نامه ای مختلف در تعیین تغییرمکان هدف، پارامترهای لرزه ای سازه از جمله ضریب کاهش شکل پذیری، ضریب اضافه مقاومت و ضریب رفتار سازه بررسی شده اند. نتایج نشان می دهند که در نظر گرفتن معیارهای متفاوت جهت تعیین تغییرمکان هدف، اختلاف ناچیزی در پارامترهای لرزه ای قاب های مورد نظر ایجاد می کند.