سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر شریعتی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
الهه کیانی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
حمیدرضا پردلی – عضو هیئت علمی گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
آی ناز خادمیان – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

باکتر های اسید لاکتیک به جهت تولید طیف وسیعی از ترکیبات ضد میکروبی و همچنین قابلیت کنترل رشد میکروب های نامطلوب از اهمیت ویژه ای برخوردارند و همواره مورد توجه بوده اند. کاندیدا آلبیکنس یکی از قارچ های مخمری بسیار مهم در انسان محسوب می شود و علاوه بر اینکه به عنوان فلور طبیعی مشاهده شده است، طیف وسیعی از عفونت های موضعی و سیستمیک را ایجاد می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل ضد کاندیدایی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست های محلی استان گلستان، صورت گرفت. نمونه برداری از ۲۵ نمونه ماست تولیدی در مناطق مختلف استان، به منظور جداسازی باکتری های لاکتیک در محیط کشت MRS agar انجام شد. جهت بررسی تأثیرات بازدارندگی، روش انتشار در آگار علیه سویه استاندارد و همچنین ایزوله های بیمارستانی کاندیدا آلبیکن ، س مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ۱۵ گونه مختلف لاکتوباسیلوس جداسازی شد که بر اساس نتایج بدست آمده ۷ گونه واجد خاصیت ضد قارچی بودند. طی آن بیشترین تأثیرات مربوط به لاکتوباسیلوس سیک و لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه لاکتیس بود. به طور کلی برخی از گونه های لاکتوباسیلوس فعالیت ضد قارچی مؤثری داشته و از این رو استفاده از آنها به عنوان پروبیوتیک در محصولات لبنی نظیر ماست در کنترل عفونت های ناشی از کاندیدا آلبیکنس مؤثر خواهد بود.