سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریدون بابایی اقدم – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی
مجتبی عمرانی دورباش –
محمدرضا اقبال –

چکیده:

مکان گزینی نادرست و غیر اصولی محل دفع زباله های شهری گویای بسیاری از مسائل و مشکلات زیست محیطی می باشد، چرا که انواع آلودگی های ناشی از این امر اعم از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، خاک، هوا و بصری از عمده ترین چالش های زیست محیطی شهرها می باشد که تبعات ویرانگر و جبران ناپذیری را بر جای می گذارد. این معضل در منطقه شهری تبریز به شکل حادتری وجود دارد که باعث تأثیرات منفی در اراضی پیرامون محل دفع زباله واقع در منطقه شمالغرب شهر موسوم به شیرینجه شده است که می تواند بعنوان یک بحران زیست محیطی تلقی گردد. بنابراین، هدف از این مطالعه، ارزیابی اثرات زیست محیطی مکانیابی نامناسب محل دفع زباله های شهر تبریز بر مناطق مجاور آن می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر، روش ترکیبی توصیفی، تاریخی، علی می باشد. روش جمع آوری داده ها از طریق مطالعات میدانی، نقشه های کاربری اراضی، تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی می باشد. از اینرو استفاده از ابزارهای سنجش از دور(RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، برای تجزیه و تحلیل داده های مسئله، ضروری خواهد بود. تجزیه و تحلیل یافته های ناشی از مطالعات میدانی و تعقیب تغییرات در دوره زمانی قبل و بعد از مکانیابی زباله ها در سایت کنونی نشان می دهد که از طرفی جاری شدن شیرابه زباله ها به رودخانه کومور چای و استفاده کشاورزان منطقه از آب این رودخانه باعث مشکلاتی در دو بخش آب کشاورزی و شرب شده و از طرف دیگر بدلیل فاصله بسیار کم آن با شهر تبریز و سکونتگاههای روستایی مجاور، بدترین شرایط زیست محیطی را ایجاد نموده است. تخریب باغات و اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی منطقه و کاسته شدن از سرسبزی منطقه در سطح وسیع از مشهود ترین نتایج این فرایند می باشد