سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد هادی اسماعیلی – کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رضا علی محمد پور تهمتن –
علی قائمیان –
جواد اسمعیلی –

چکیده:

از آنجا که درعلوم پزشکی مسالهسلامت انسان دارای اهمیت است پیش بینی صحیح افراد برحسب وضعیت بیماری اهمیت زیادی دارد بایستی حتی الامکان از آن دسته مدلهایی استفاده کرد که پیش بینی براساس آنها دارای حداقل خطا و حداکثر اطمینان باشد لذا ما از روش شبکه عصبی مصنوعی که روش قویتر نسبت به روشهای موجود است جهت ارزیابی بسته بودن یا نبودن عروق کرونری قلب استفاده نمودیم دراین تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه MLP با الگوریتم پس انتشار خطا EBP جهت ارزیابی بیماری عروق کرونری قلب دربین ۱۵۰ نفر بیماران مرکز فوق تخصصی قلب مازندران واقع درشهرستان ساری استفاده نموده ایم سپس شبکه عصبی مصنوعی با ساختار ۱-۱۲-۱۴ NN تابع انتقال سیگموئید و ۱۵۰۰ سیکل آموزشی براساس ۸۰ درصد داده های موجود با استفاده از نرم افزار شبکه عصبی مصنوعی Pythia – Neural Network طراحی و آموزش داده شد این روش از عوارض و آسیب های احتمالی آنژیوگرافی به علت ویژگی بالای بدست آمده برای بیمارانی که نیاز به آن ندارند جلوگیری می نماید.