سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه قاسمی – کارشناس امور منابع آب
فرزانه نظری – کارشناس ارشد منابع آب

چکیده:

آب یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار درزمینه های اقتصادی و اجتماعی درهرجامعی به شمارمیرود و ضرورت دارد بمنظوراستفاده بهینه از آن با تهیه بیلان هیدروکلیماتولوژی بیلان آبخوان آبرفتی و بیلان عمومی پتانسیل منابع آب در هرحوضه آبریز تعیین گردد و روند افت و برداشت مجاز از هر آبخوان مشخص شود درمحدوده مطالعاتی مشکین شهر با وسعتی معادل ۳۵۵۶ کیلومتر مربع میزان مصارف آب درحدود ۱۰۰/۰۴ میلیون مترمکعب درسال می باشد که درحدود ۷۴درصد آن از منابع آب سطحی و بقیه آن از منابع آب زیرزمینی تامین میگردد نتایج حاصل از بیلان عمومی در محدوده مطالعاتی مشکین شهر نشان میدهد اختلاف مجموع آب تولید شده در داخل محدوده و ورودی ها به آن از مجموع مصارف درمحدوده و خروجی از آن برابر ۲/۸۲-میلیون مترمکعب می باشد و این محدوده مطالعاتی با کسر حجممخزن مواجه است.