سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داوود دوانی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر
مسعود آل خورشید – مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر
سعید کرم زاده – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده:

توجه به منابع طبیعی کمیاب و اثر مصرف انرژی های مختلف روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است. هدف از این تحقیق محاسبه انرژی ورودی و خروجی در تولید خرما در استان بوشهر بود. داده ها از طریق مصاحبه با ۱۰۶ تولید کننده خرما بدست آمد. نتایج نشان داد کل انرژی ورودی ۳۷ / ۲۱۳۷۳ مگاژول بود. آب آبیاری، نیتروژن و گازوئیل به ترتیب بالاترین و نیروی انسانی و کود حیوانی کمترین انرژی ورودی را به خود اختصاص دادند. داده ها مشخص کرد ۲۶ / ۴۷ درصد از انرژی ورودی به طور مستقیم (آب آبیاری، نیروی انسانی و گازوئیل) و ۵۲/۷۴ درصد به صورت غیرمستقیم (کود شیمیایی، سموم شیمیایی و ماشین آلات) به کار رفته است. کل انرژی خروجی ۵۵۸۶۰ مگاژول بود و نسبت انرژی خروجی به ورودی برابر با ۸۱ / ۲ بدست آمد که نشان می دهد افزایش در مصرف انرژی همراه با افزایش در تولید نهایی نیست