سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فهیمه زمانی افشار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مژگان مقصودلو –
مینا توحیدزاده –
مرجان صالحی –

چکیده:

یک مالت همگون با ترکیباتی که درکارخانه آبجوسازی توسط روش خیساندن تولید می شود هیدرولیز شد و به عنوان سوبسترای بالقوه برای تخمیر توسط بیفیدوباکتریا با هدف تولیدنوشیدنی پروبیوتیک ارزیابی شد آزمایشات اولیه نشان دد که نیاز به اضافه کردن یک پیش برنده بزرگ برای هیدرولیز مالت است که برای این منظور عصاره مخمر در یک کنسانتره ۱۰ گرمی انتخاب شد رشد چهارنوعبیفیدوبکتریوم درهیدرولیز مالت با ۱۰ گرم از عصاره مخمر به مدت ۲۴h در ۳۷درجه پیگیری شد نتایج دکافزایش درجمعیت باکتری ها بین ۱٫۵ و ۲ سیکل لگاریتمی با ماکزیمم سرعت رشد به طور تقریبی ۰٫۲/h است مقادیر زیاد قند و آمینونیتروژن هنوز در شروع فاز سکون رشد موجود هستند انتهای فاز تصاعدی به ذخیره و اندوختن متابولیت های سمی ترکیب شده با ph پایین منصوب شدها ست.