سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید تمدن – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
امین کشاورز – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

پل رودخانه بردستان واقع در محور چهار خطه دیر –کنگان جهت احداث باند جدید در سال ۱۳۸۷ شروع و در پایان سال ۱۳۸۸به بهره برداری رسید. محاسبات پل مذکور در مقابل نیروی زلزله با استفاده از آنالیز استاتیکی و استفاده از شتاب مبنای طرح استاندارد (آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش دوم) انجام شده است. هدف از این مطالعه، محاسبۀ شتاب مبنای طرح بر اساس مطالعات ویژه ساختگاه و مقایسۀ آن با شتاب طرح استاندارد (آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم) می باشد. با انجام تحلی لهای لرز هخیزی به روش تعیینی و احتمالاتی، بیشینه شتاب افقی در سایت تخمین زده شد. نتایج نشان می دهند که بیشینه شتاب افقی تخمینی در دو روش به هم نزدیکند و همچنین نسبت به شتاب ذکر شده در آیین نامه ۲۸۰۰ مقدار بالاتری دارند. سوالات تحقیق : در این تحقیق، به دنبال مقایسۀ شتاب مبنای طرح استاندارد آئین نامه ۲۸۰۰ ، با شتاب مبنای طرح، بر اساس مطالعات ویژه ساختگاه هستیم.