سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهره پوراعتدال – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گروههای پژوهشی بیولوژی ومیکرو
مرجان حیدرزاده –
فهیم دخت مختاری –

چکیده:

اشرشیاکلی به عنوان شاخص الودگی مدفوعی یکی از مهمترین شاخصهای میکروبیولوژیک برای ارزیابی کیفیت میکروبیولوژی مواد غذایی است اهداف :براورد بیشترین تعداد احتمالی اشرشیاکلی درهمبرگرهای صنعتی تولید ایران مقایسه بیشترین تعداد احتمالی اشرشیاکلی درهمبرگرهای با درصد های گوشت مختلف . به منظور ارزیابی کیفیت میکروبیولوژی اشرشیاکلی همبرگرهای تولید شده به روش صنعتی درواحدهای تولیدی ایران ۱۰۲ نمونه از برندهای مختلف همبرگر بطور تصادفی با درصدگوشت ۳۰ تا ۹۰ در مدت ۶ ماه در سال ۱۳۸۸ جمع اوری شد بیشترین تعداد احتمالی اشرشیاکلی در همبرگرها به روش MPN طبق استاندارد ملی ایران شماله ۱۱۱۶۶ سال ۱۳۸۹ محاسبه شد همبرگرها به ۵ گروه با درصد گوشت ۳۰% تا ۹۰% گروه بندی و اشرشیاکلی در ۴ دسته از اشرشیاکلی کمتر از ۱۰ ، ۱۰۰-۱۰ و ۱۱۰۰-۱۰۰ و بیشتر از ۱۱۰۰ شمارش شدند.