سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر پورحسن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

بهینه سازی عبارت است از رسیدن به بهترین نتیجه در مورد یک هدف در حالیکه محدودیت های مشخصی برای آن هدف درنظر گرفته شده باشد هدف از بهینه سازی سازه پیدا کردن متغیرهای طراحی برای یک سیستم می باشد که هزینه یا وزن سیستم را مینیمم کرده و نیازهای عملکردی مختلف آن را براورده می کند دراین مقاله بهارزیابی بهینه لرزه ای سازه فلزی دارای بادبند با بهره مندی از الگوریتم جستجویهارمونی پرداخته و با نتایج بدست آمده مورد کنکاش و بررسی قرار میدهیم این الگوریتم الهام گرفته از هدف یک موزیک برای رسیدن به هارمونی بدیع و زیباست نتایج نشان میدهد که الگوریتم جستجوی هارمونی قابل رقابت با سایر روشهای فراکاوشی میباشد و با توجه به اینکه این الگوریتم قابلیت بهینه سازی با متغیرهای گسسته را دارد در مواقعی که نمی توان از روشهای برنامه ریزی خطی و غیرخطی به دلیل گسسته بودن استفاده کرد اهمیت این روش محسوس می شود.