سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس نادرپور – کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت شرکت ملی گاز ایران
مسعود مفید – استاد گروه عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

انجام تغییرات یکی از شایع ترین موضوعات موجوددر هر پروژه ساخت می باشد اطلاعات ناکافی قبل ا زشروع اجرای پروژه اتفاقات غیرمنتظره اعمال نظرهای سازمان های مختلف درگیر در پروژه پیچیدگی های پروژه و نظایر آن از عوامل بروز تغییر در پروژه ها هستند بنابراین تغییرات باید به عنوان جزئی از پروژه های ساخت مطالعه و شناسایی شوندوسازمان مدیریت پروژه بایستی برای مواجهه با آنها از آمادگی لازم برخوردار بوده و برنامه ریزی مشخصی داشته باشد اگر تغییرات مورد نظر دارای اولویت اساسی از نظر زمانی باشد تیم مدیریت باید منبع تامین اعتبار موقتیتعیین نماید زیرا هرگونه تاخیر در تغییر احتمالا بر هزینه های پروژه خواهد افزود اما اگر تغییر نسبت به زمان حساس نباشد مدیریت می تواند با حوصله بیشتر نحوه انجام تغییر را مورد بررسی قرار دهد ارزیابی آثار تغییرات در پروژه مهمترین اصل مدیریت تغییر در پروژه می باشد.