سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مهدی فخرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی دانشگاه تهران
مصطفی عرب – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران
مهران عنایتی شریعت پناهی – عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محمود لطفی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum در بیشتر نقاط دنیا کشت می شود و محصول نسبتا جدیدی است که به سرعت در رده ده گل برتر از گل های شاخه بریده در دنیا قرار گرفته است. در این پژوهش برای اولین بار در دنیا از رنگ فلورسنتی DAPI برای رنگ آمیزی هسته میکروسپور لیسیانتوس استفاده شد. پس از مراحل رنگ آمیزی با رنگ فلورسنتی DAPI، به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد و ۳۷ درجه سانتیگراد (به عنوان دو تیمار معمول) میکروسپورها درون DAPI قرار گرفتند. در آزمایش دیگری، از سه معرف استوکارمن ۲ %، استواورسئین و فوشین، هر کدام به مدت ۵ و ۱۵ و ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ و ۱۸۰ و ۲۱۰ و ۲۴۰ دقیقه استفاده شد. با DAPI پاسخ مناسبی دریافت نشد، که می تواند به علت سخت و ضخیم بودن دیواره میکروسپور باشد. در رنگ آمیزی با استوکارمن ۲ % پس از ۱۸۰ دقیقه، هسته به طور مشخص قابل رؤیت بود. استواورسئین معرف مناسبی جهت رنگ آمیزی هسته میکروسپور شناخته نشد. با معرف فوشین بعد از ۶۰ دقیقه، هسته به صورت لکه های تیره رنگ درون میکروسپور دیده شد. در نهایت بهترین روش رنگ آمیزی برای هسته میکروسپورهای لیسیانتوس، استفاده از معرف استوکارمن ۲ % به مدت ۱۸۰ و ۲۱۰ دقیقه تعیین شد.