سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

پرویز نیک منش – دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار- گرایش استراتژیکدانشگاه صنایع و معادن استان البرز

چکیده:

تغییرات سریع و بی نظم تنها چیزی است که می توان در مورد هزاره جدید پیش بینی کرد شاید در هیچ زمان دیگری چشم اندازها اینقدر خیره کنند و گودالهای ممکنه سر راه، اینقدر فراوان و عمیق نبوده اند. شرکتهای بزرگ باید همواره چشم انداز خود از آینده را بازسازی کرده و با استراتژی ها و عملکرد های موردنیاز برای دستیابی به اهدافشان تغییر را مدیریت نمایند این مهم با استفاده از مدل بلوغ مدیریت استراتژیک انجام می گیرد. بلوغ مدیریت استراتژی ، درجه در اختیار داشتن ملزومات اجرای مدیریت استراتژیک در سازمان می باشد. در صنعت استراتژیک برق با در نظر گرفتن پیشرفت تکنولوژی در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از تکنولوژیهای روز نیاز به ارزیابی بلوغ اجرایی جهت شناخت میزان توانایی اجرایی به خصوص در زمینه مدیریت استراتژیک با توجه به استراتژیک در کل کشور الزامی به نظر می رسد ارزیابی اجرایی با استفاده از مدل پنج وجهی با عنوان پنج اصل یا اصول سازمان استراتژی محور SFO انجام می شود. در این مقاله سعی می شود با استفاده از اصول سازمانهای استراتزی محور SFO ارزیابی بلوغ اجرایی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در پنج وجه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش از خبرگان این شرکت و به تعداد ۲۰ نفر و با استفاده از یک پرسشنامه حوی ۲۸ سوال سطح بلوغ اجرایی سازمان را مورد بررسی قرار داده است و نهایت بلوغ اجرایی شرکت با میانگین ۲۴٫۵ درص بدست آمد.