سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین اخگر پیر غیبی –

چکیده:

مقدمه: در دنیای امروز دیدگاه های سلامت چشم اندازی وسیعتر یافته وبه انتظارت غیر پزشکی توجه ویژه ای معطوف شده است. رشد انتظارات و توجه مردم به نسبت به ایمنی، کیفیت و عدالت، فشار جهت ایجاد نظام سلامتی پاسخگو در برابر عملکرد را افزایش داده است. در حالی که سالهای در سایه برخی بی توجهی ها به امر سلامت، مشکلات اعتباری و همچنین قوانین مختلف مرتبط با آن، تأمین هزینه های درمان برای غالب بیماران به رنجی مضاعف تبدیل شده است. این بخش از اجرای طرح تحول نظام سلامت برای حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت، ساماندهی خدمات بیمارستانی و ارتقای کیفیت و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است. در همین راستا پژوهشگر برآن شد باتوجه به اهمیت تأمین هزینه های درمانی و نقش و جایگاه تحول نظام سلامت در کاهش هزینه های درمانی به ارزیابی طرح کاهش هزینه پرداختی بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی امام رضا (ع) کرمانشاه بپردازد. نتیجه: نتایج نشان داد که وضعیت طرح کاهش هزینه بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی امام رضا (ع) کرمانشاه در سطح مطلوبی است