سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید مائده کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
مهدی وفاخواه – استادیار گروه آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و دانشگاه
محمدحسین مهدیان – دانشی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده:

مطالعه نفوذ عنوان یکی از اجزای چرخه آب به منظور مدیریت پایدار پروژه‌های آتی ضروری می‌باشد سنگک اندازه‌گیری نفوذ در عرصه هزینه بر و مستلزم صرف زمان زیاد است، لذا از مدل‌های مختلف برای برآورد مقدار نفوذ استفاده می‌شود که هر مدل در شرایط خاص، در ارزش مناسبی را با داده‌های تجربی از خود نشان می‌دهد انتخاب مدل مناسب در مدیریت پایدار منابع آب حایز اهمیت می‌باشد . از این‌رو در این تحقیق ابتدا با استفاده از استوار مضاعف در چهار کاربری جنگل، باغ ، کشاورزی و اراضی ساحلی، اقدام اندازه‌گیری نفوذ صوت و در مرحله پرت، مدل‌های نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا SCS فیلیپ، کوستیاکف، گرین و امپ و هورتون در سفارت شاخص‌های ضریب کارآیی CE و جذر میانگین مربعات خطا RMSE مورد رسیدگی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل کوستیاکوف در هر چهار کاربری با بالاتر بودن ضریب کارآیی CEو RMSE کمتر، بهترین بر ارزش را با داده‌های تجربی داشته است و پس از آن مدل‌های سازمان حفاظت خاک آمریکا SCS فیلیپ، گرین و امپ وهورتون در رده‌های بعدی قرار گرفتند .