سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خدایار همتی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کسب اطلاعات لازم جهت انبارداری میوه کیوی، درعرضه این محصول با کیفیت عالی به بازارهای خارجی بسیار مؤثر بوده و از این طریق میتوان به اقتصاد کشور رونق بخشید. سفتی گوشت میوه یکی ازخصوصیات کیفی میوه کیوی درتولید انبار داری محسوب می شود. به منظور مطالعه تغییرات سفتی پس از برداشت با توجه به تیمار کلرید کلسیم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. کلرید کلسیم درچهارسطح (۰ و ۰/۵ و ۱ و ۱/۵%) و زمان نگهداری در سردخانه ( ۲ و ۴ و ۶ ماه) بود. نتایج نشان داد که محلول پاشی کلرید کلسیم، سفتی بافت میوه میزان ویتامین ث و غلظت کلسیم را در گوشت، پوست و مغز میوه به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش داد و خاصیت انبار مانی میوه را بهبود بخشید.