سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد عدلیپور – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
جعفر حاجیلو – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
جاوید عمارت پرداز – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدعلی صادقزاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

از نقطه نظر ارزش غذایی، دارویی و صادراتی، ذغال اخته به عنوان محصول باغبانی دارای اهمیت زیادی است. به منظور مطالعه و ارزیابی برخی خصوصیات کیفی میوه در ژنوتیپ های ذغال اخته، پس از بازدید از باغات منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی، هشت ژنوتیپ با شماره های C24 ،C15 ،C14 ،C13 ،C12 ،C2 ،C1 و C25 جهت مطالعه در سال ۱۳۸۸ انتخاب و اتیکت گذاری شدند. آزمایشات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. صفات مورد بررسی شامل اندازه گیری مقادیر سدیم، پتاسیم، مس، روی، فسفر، pH، وزن هزار میوه، درصد خاکستر، درصد ماده خشک در میوه بود. نتایج بهدست آمده بیانگر آن بود که ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد نشان می دهند.