سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست-دانشگاه امیرکبیر
محمد حسین دادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا عباسیان جهرمی – دانشجوی دکترای مهندسی مدیریت و ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مهمترین وجوه تمایز میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت در زیرساخت های ان ها می باشد، بنابراین نیاز به تعریف پروژه های جدید به منظور توسعه و پیشرفت امری ضروری و تجتناب ناپذیر می باشد. البته محدودیت ها در منابع و بودجه دولت ها سبب شده است که دولت ها به تنهایی قادر به تامین منابع خود جهت تعریف پروژه های جدید نبوده، بنابراین استفاده از بخش خارجی به منظور تامین منابع و همکاری به منظور تحقق اهداف دولت ها می تواند راهکاری موثر باشد. محققان بسیاری در سالیان اخیر راهکارهایی جهت انتخاب مناسب بخش کارامد برای اجرا و تامین مالی پروژه ها پیشنهاد داده اند. در این پژوهش تلاش شده است تا با ارائه راهکار ترکیبی SWOT1-FUZZY VIKOR2 بتوان بر اساس معیارهای مورد نظر سازمان ها و دولت ها جهت انتخاب شایسته و مناسب بخش خصوصی به منظور همکاری در تامین منایع مورد نیاز واگذاری پروژه ها صورت گیرد.