سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی خداپرست – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم
محمدرضا زینتای اینانلو – کارشناس عمران دانشگاه قم

چکیده:

تحقق مفاهیم پایدار ارزش بالایی است که باید همواره در صدد دستیابی به آن با طراحی صحیح و مناسب طلا شود . برای ارزیابی، مقایسه و انتخاب طرح در مرحله طراحی، همچنین فناوری مناسب ساختن مرحله اجرا باید مجموعه گسترده‌ای از معیارها، الزامات و محدودیت‌ها مورد توجه قرار گیرد و در ابعاد گوناگون شامل معماری، سازه، تأسیسات و نیز از دیدگاه شرایط محیطی و ایمنی تحقق اهداف و خواسته‌های بیان شده بررسی شود. در این مقاله کوشش خواهد شد که به تأثیرات منفی پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های راه و سازه که بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا می‌شود پرداخت شود و با ارائه راهکاری مناسب تأثیرات منفی پروژه‌های عمرانی در محیط زیست، کاهش داده شود .