سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد ویسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرفیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم ته
صادق زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرفیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم ته

چکیده:

فرایند توسعه اقتصادی کشورها طی دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است.تا قبل ازدهه آخر قرن بیستم بحثی از شهر نشینی با زمینه پایدار می شد و تنها به عنوان عاملی دارای سهم در مسایل زیست محیطی جهان مطرح بود.با رشد جمعیت و افزایش شهر نشینی نیاز به برنامه ریزی برای توسعه پایدار شهری که خدمات زیست محیطی و اجتماعی را در شهر فراهم کند بیش از بیش نمایان شود. در این پژوهش که با استفاده از روش های مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام گرفته است تلاش دارد بین شهر و محیط زیست ارتباط برقرار کند تا بتواند اثرات مخرب بحران های وارد بر محیط زیست شهری را به منظور دستیابی به اهدافی مانند : توسعه پایدار ، استفاده مجدد از فاضلاب شهری در جهت گسترش فضای سبز شهری و کاهش اثرات طوفان را بر محیط شهر مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.بر اساس تجزیه و تحلیل نهایی به کاستی های شاخص های مورد مطالعه در پژوهش پی برده شد. کمبود فضای سبز در منطقه براساس حد مطلوب سرانه ها، وضعیت نا مناسب دفع فاضلاب های شهری و عدم رعایت اصول بهداشتی و همچنین گرد و غبار و طوفانهای مداوم در فصل تابستان که اختلالاتی را در سیستم های حمل و نقل و … ایجاد می کند.