سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل

چکیده:

مطالعات و بررسی های انجام شده، مشخصنموده است که شناخت کامل خصوصیات هدف و پرتابه می تواند راهکارهای مختلف و موثری در کاهش آسیب پذیری اهداف نسبت به ضربه پرتابه ها ارئه نماید. در این مقاله، تعدادی از انواع بتن های مورد کاربرد در صنعت ساختمان (در بخش سازه و غیرسازه)، معرفی شده و معیارهایی برای بتن های توانمند، بدلیل کاربرد و اهمیت آنها ارائه گردیده است و در نهایت ضمن بیان نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته بر روی نمونه های ساخته شده بتن و شاخص های شناسایی شده در به حداقل رساندن خرابی و نفوذ ناشی از اصابت پرتابه ها، بتن های بحث شده با تجزیه و تحلیل لازم مورد ارزیابی قرار خواهندگرفت.