سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه خلیج فارس ،
مرتضی خادمی بحرینی – مربی گروه مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان ، برازجان
عبدالمهدی عباسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی زلزله ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دان
سیدشاکر هاشمی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

یکی از عوامل تهدید کننده سازه های بتن مسلح در نواحی ساحلی نفوذ یون های کلر به آرماتور ها و خوردگی آنهاست. از میان روش های مختلفی برای ارزیابی مقاومت بتن در مقابل نفوذ یون های خورنده کلر ، آزمایش تسریع شده نفوذ یون کلر در بتنRCPT)یکی از سریعترین روش های موجود جهت ارزیابی مقاومت بتن در مقابل نفوذ یون های کلر می باشد. این آزمایش که در استانداردهای معتبری مانند AASHTO و ASTM ارائه گردیده در آن با استفاده از ایجاد یک میدان الکتریکی، به حرکت یونها در درون بتن سرعت داده شده و شارژ عبوری اندازه گیری می شود. میزان شارژ عبوری به عنوان یک شاخص در ارزیابی مقاومت بتن در مقابل نفوذ یون های کلر استفاده می شود.در این مقاله که نتیجه انجام یک پروژه تحقیقاتی در بندر ساحلی بوشهر در جنوب کشور می باشد مقاومت بتن های حاوی دوده سیلیس در مقابل نفوذ یون های کلر مورد ارزیابی قرار می گیرد.با استفاده از نتایج این تحقیق روند افزایشی مقاومت بتن های حاوی دوده سیلیس با افزایش درصد دوده سیلیس و افزایش سن بتن مورد ارزیابی قرار می گیرند. سوالات تحقیق: ارزیابی مقاومت بتن های حاوی دوده سیلیس در مقابل نفوذ یون های کلر در مناطق ساحلی خلیج فارس