سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رزاقی نائینی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
محمدمهدی رزاقی – دانشجوی دکتری

چکیده:

ازدیدگاه مدیریت جامع رسوب انتخاب تکنیک مناسب رسوبزدایی از اهمیت زیادی درسامانه های منابع آب برخوردار است رویکردهای مختلف کنترل رسوب مانند لایروبی مخزن احداث کنارگذرو… برای بازیابی ظرفیت مخازن درسراسر جهان توسعه و به کارگرفته شدها ست تخلیه رسوبات با گشودن دریچه های تحتانی رسوبشوئی به شرط تامین شرایط لازم برای انجام موفقیت امیز آن دریک مخزن بهدلیل اقتصادی یکی از جذابترین گزینه ها می باشد شبیه سازی عددی این پدیده بخاطر جریان سه بعدی درخروجی ها و تعدادپارامترهای تاثیر گذار بسیار مشکل است به همین دلیل فرمولهای تجربی با اقبال بیشتری روبرو شده اند دراین مقاله پس از معرفی مختصر راهکارهای مختلف میعارهای ارزیابی امکان پذیری عملیات رسوبشویی مانند BRLTCR DDR FWR TWR SBRd معرفی و درساختگاه شراب گرو به کارگرفته شدهاست.