سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مژگان حیدرپور – سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شهاب مزدارانی –

چکیده:

امروزه استفاده از سویه های پروبیوتیک د رمواد غذایی رواج چشمگیری پیدا کرده و هرروز تحقیقات بیشتری در جهت جداسازی و استفاده از سویه های جدیدتر در دست بررسی است محصولات پروبیوتیک باید درچهار فاز زیر مورد بررسی قرار گیرند. ایمنی که بررسی و تشخیص جنسگونه وسویه باکتری دراین مرحله لازم است ، کارایی، موثر واقع شدن، نظارت شناختن جنس، گونه و سویه پروبیوتیک ضروری است چرا که تاثیرات پروبیوتیک خاص سویه می باشند روش تشخیص گونه باکتریها باید با استفاده از متداولترین و معتبرترین روشها پایه گذاری شود هیبریداسیون DNA-DNA روشی مرجع درجهت تشخیص سویه های پروبیوتیکی می باشد استفاده از توالی های DNA دارای رمز ژنتیکی SRAN16 بعنوان یک جایگزین مناسب پیشنهاد گردیده است که توصیه می شود این تکنیک ژنوتیپ با ازمایشات فتوتیپ ترکیب گردد.