سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار سالیانه آموزشی – تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام بادامی – کارشناس صنایع- شرکت مهندسی سبا آسانبر

چکیده:

اغلب شرکتهای فعال در زمینه آسانسور و پله برقی، عملیات نصب و راه اندازی محصولات فروخته شده خود را از طریق جذب پیمانکار و برون سپاری انجامی می دهند. قطعاً کم و بیش خوانندگان این مقاله بطور مستقیم یا غیر مستقیم با یک یا چند حادثه ناشی از کار روبه رو شده اند که در نتیجه عدم انطباق فعالیت پیمانکار با شرایط استاندارد و ایمن رخ داده است. این حوادث ممکن است به علل مختلف از جمله ضعف پیمانکار در آگاهی و مهارت لازم، نقص ابزارهای مورد استفاده یا حتی به علت هایی خارج از اختیار و کنترل پیمانکار (مثل نقص در سیستم برقی ساختمان) رخ دهد. به هر حال با بروز یک حادثه، با وجود ایجاد تمهیدات لازم به جهت جبران خسارت های مالی نظیر بیمه های مسئولیت مدنی، تعهدات قانونی کارفرما همچنان به قوت خود باقی است و هیچ کدام از راه حل های حال حاضر رافع مسئولیت های کارفرما نیست. حال سئوال اساسی اینجا است که چه اقدامی می توان انجام داد که پیامدهای حوادث به لحاظ مالی و بدتر از آن حیثیتی به شرکت ها لطمه نزند؟ با توجه به این که اقدام های پیشگیرانه همواره آسان تر و کم خرج تر می نماید، می توان با اتخاذ رویکردهای بازدارنده به جای رویکردهای انفعالی به سمت کاهش حوادث پیش رفت. یکی از مؤثرترین اقدامات موجود ارزیابی و انتخاب پیمانکار است که به طور کارایی از ورود پیمانکارانی که به لحاظ ایمنی صلاحیت ندارند جلوگیری می کند.