سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادیه نادری – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
جلیل شاهی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

تصادفات جادهای و به دنبال آن هزینههای ناشی از خسارات وابسته به آن توجه کارشناسان و متخصصین ایمنی جاده ای را به سمت استفاده از رویکردهای پیشگیرانه سوق داده است. در این راستا الگوریتم مهندسی ریسک که دارای اصولی جامع، سیستماتیک و منطقی به منظور شناسایی خطرات، به دست آوردن ریسک آنها، ارزیابی و برآورد میزان خسارات تا یافتن بهترین راهکار ها جهت کاهش ریسک می باشد، می تواند بسیار کارا و موثر واقع گردد. در این مقاله قابلیت این روش در ارزیابی ایمنی جاده ای و ارتقا آن در یک مطالعه موردی (آزادراه تهران_کرج) ارائه شده است.