سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلیل شاهی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
نادیه نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

افزایش شدید نرخ تصادفات جاده ای و جرح و مرگ ناشی از آن توجه کارشناسان و مسئولان حمل و نقل کشور را به ویژه در سالهای اخیر به منظور استفاده از راهکارهایی به جهت کاهش این پیامدها و افزایش ایمنی جادها ی جلب نموده است یکی از راهکارهایی که می تواند دراین مورد موثر واقع گردد استفاده از مهندسی ریسک و رویکرد بازرسی ایمنی راه می باشد استفاده از مدلهای مناسبی که بتواند ریسک ایمنی جاده ای را ارزیابی نماید با استفاده از روش علمی و سیستماتیک مهندسی ریسک از طریق کاهش خطر بالقوه پتانسیل یابی ایمنی جاده ها را افزایش داده اثرات قابل توجهی بر کاهش تصادفات جاده ای و ایمنی آن خواهد داشت.