سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم نوری بالانجی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی شاخه شیلات تکثیر و پرورش آبزیان، دانش
فریدون عوفی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران
زهرا نوری بالانجی – کارشناس ارشد – MBA
سمانه نوری – کارشناس معماری

چکیده:

مدیران منابع طبیعی و برنامه ریزان زیست محیطی با مشکلات متعدّدی در تصمیم گیری برای حفاظت زیستگاه های ساحلی- دریایی، بهره برداری پایدار از ذخایر ارزشمند و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) مواجه هستند و از طرفی بدون در دسترس بودن نقشه های پایه بر مبنای سامانه اطّلاعات جغرافیایی (GIS) بر اساس معیارها و استانداردهای موجود و مدیریت منابع و ذخایر، اجراء برنامه های حفاظت از بوم سازگان و زیستگاه های حسّاس و آسیب پذیر به تأخیر افتاده و ارزیابی وضعیت آنها غیر ممکن می شود. این تحقیق طی یک دوره یک ساله (۱۳۹۰ – ۱۳۸۹) و چهار بار بررسی میدا نی فصلی (جهت مشخّص نمودن تأثیرات احتمالی ناشی از تغییرات آب و هوایی فصول) با هدف شناسایی، طبقه ‌بندی و کد بندی زیستگاه های ساحلی سواحل ایرانی، منطقه نوشهر- بابلسر در استان مازندران بر اساس استانداردهای اکولوژیکی مدل CMECS انجام گرفت. همچنین برای همسانی با معیارهای بین المللی طبقه ‌بندی بر اساس دو گروه از لایه های اطّلاعاتی شامل اجزای ژئومورفولوژی سطح (SGC) و اجزای پوشش زیستی (BCC)، تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ایی و نقشه های پوشش مکانی با به کارگیری سامانه اطّلاعات جغرافیایی (GIS) انجام گرفت. کد بندی مورد استفاده در این مدل در بر گیرنده ۲۰ کد استاندارد تحت تأثیر آبهای شیرین (Freshwater InfIuenced)، از سیستم کدبندی مدل CMECS III می باشد، که در نهایت به ارائه راهکارهای مدیریتی جهت برنامه ریزی حفاظت و توسعه پایدار کمک خواهد نمود و از دیدگاه مدیریت شیلات و محیط زیست در راستای تحقّق برنامه های راهبردی حائز اهمیت خواهد بود. نتایج حاصل از بررسی های انجام گرفته مشخّص نمود. تنوّع زیستگاهی منطقه مورد مطالعه محدود به چهار گروه زیستگاه های ساحلی، شنی- ماسه ای به عنوان گروه غالب در منطقه و همچنین زیستگاه های مصبی (رودخانه های دائمی و فصلی)، تالابی- نیزاری و نیز جنگلی می باشد. تأثیر پذیری از تغییرات محیطی (فصل) نیز برای دو دوره نوسانات زمانی بهار – تابستان و پاییز – زمستان از یکدیگر متمایز و قابل تفکیک می باشند.