سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهری اذانی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
زیبا فتوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نگار دایی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

توریسم یکی از اموری استکه دردهه های اخیر بسیار مورد توجه کشورها ودولت های مختلف جهان قرارگرفته و به عنوان صنعت بدون دود نام گرفته به گونه ای که یکی ازمهمترین منابع درآمد کشورها به شمار می رود بومهای بیابانی یکی از مهمترین جاذبه های اکوتوریسمی به شمار می آیند و ایران دارای سهم قابل توجهی از این موهبت خدادادی میتواند با اقدمات و برنامه ریزی های مناسب گردشگران و توریست های بسیاری را به این منطقه جذب نماید مقاله حاضر نیز با توجه به ضرورت توسعه گردشگری و اکوتوریسم بیابانی و کویری درایران به بررسی شهرزواره به عنوان یکی از شهرهایکویری با سابقه تاریخی پرداخته و ضنم بررسی ویژگیهای جغرافیایی و کالبدی شهر به بررسی چالشها و فرصت های توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل sWOT دراین منطقه پرداخته است