سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید حیدر محمودی نجفی – استادیار گروه صنایع شیمیایی الی و دارویی- پژوهشکده فناوری های شیمیایی-
شهره صفارزاده متین – استادیار گروه صنایع شیمیایی الی و دارویی- پژوهشکده فناوری های شیمیایی-
حسین رحمانی – دانشیار گروه صنایع شیمیایی الی و دارویی- پژوهشکده فناوری های شیمیایی- س
علی کفلو – استادیار گروه مواد نوین و نانو مواد- پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های

چکیده:

با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص سوابق تحقیقاتی و توانمندی های علمی و فنی موجود در کشور در این مقاله ارزیابی اقتصادی اولیه برای سیستم های ذخیره سازی هیدروژن گازی تحت فشار و مخازن هیدرید فلزی صورت گرفته است. کلیه محاسبات اقتصادی شامل میزان سرمایه گذاری های ثابت و متغیر و هزینه های تولید و سایر شاخص های مهم برای ساخت مخازن هیدرید فلزی یک لیتری بر اسا اطلاعات موجود با هدف بکارگیری در یک لیفتراک برقی به عنوان منبع سوخت هیدروژنی یک پیل سوختی پلیمری ۵کیلو واتی و برای ساخت مخازن کامپوزیتی ذخیره سازی گاز هیدروژن پرفشار ۳۵۰ بار نیز انجام گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده متناسب بودن قیمت ها محاسبه شده با موارد اعلام شده از سوی شرکت های خارجی بوده است.