سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی منصور خاکی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ا
رکسانا میلادی – کارشناس ارشد راه و ترابری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشک
ساسان امیر افشاری – کارشناس ارشد راه و ترابری ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشک
علیرضا نوری – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی ع

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون استفاده از ابزار شبیه سازی در مهندسی حمل و نقل و در پی آن ارزیابی سیستمهای کنترلی جریان ترافیک ، استفاده از این ابزار در ارزیابی عملکرد کنترل شیبراهه ها نیز رو به افزایش است.کنترل شیبراهه می تواند در ساعاتی که ترافیک مسیر اصلی مقداری نزدیک به حد ظرفیت دارد از طریق کاهش تداخلات و تغییر خطهای حاصل از جریان ورودی و همچنین کاهش حجم تردد نهایی از مسیر ، سطح خدمت دهی مسیر اصلی را افزایش دهد. با توجه به این موضوع که یکی از مهمترین مشکلات ناشی از ورود جریان از شیبراهه به مسیر اصلی بروز تداخلات و نهایتا گلوگاه در مسیر اصلی است با اتخاذ تدابیر صحیح در کنترل شیبراهه می توان رخداد گلوگاه در مسیر را کاهش چشمگیری داد این تحقیق با استفاده از ابزار شبیه سازیAIMSUN تخصیص پارامترهای مربوط به منطقه مورد بررسی ، بروز گلوگاه در پنج نوع از روشهای متداول کنترل شیبراهه مورد ارزیابی قرار می گیرد که بر اساس نتایج حاصل ، تعبیه گلوگاه در محل رمپ می تواند تاثیر بسیار چشمگیرتری نسبت به سایر تدابیر بر روی کاهش گلوگاه در مسیر اصلی داشته باشد