سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید صدرالدین کیانژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دریا، دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سیف – استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشگاه صنع

چکیده:

حرکت شناور در سیال نیروی درگ بسیار قابل توجهی ایجاد میکند. درگ را میتوان به صورت اصطکاک بین سیال و جسم تعریف کرد، که این نیروی درگ مستقیماً میزان نیروی مورد نیاز برای حرکت جسم را مشخص میکند. هرچه جسم با نیروی درگ کمتری روبرو شود حرکت جسم در سیال ساده تر خواهد بود. روشهای مختلفی مانند تزریق هوا به زیر بدنه، بهینه سازی فرم بدنهها و استفاده از فرم بدنههای جدید به منظور کاهش درگ انجام شده است. یکی دیگر از روشهای کاهش درگ استفاده کردن از پوششهای کاهش مقاومت و رسوب است. این پوششها باعث کاهش چسبیدن رسوب و موجودات دریایی به بدنه شناور میشوند به همین دلیل در دراز مدت زبری شناور و مقاومت افزایش نمییابد. همچنین اخیرا پوششهایی بر پایه نانو ساخته شده است که باعث کاهش درگ شناور میشود. کاهش یافتن مقاومت شناور باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش میزان آلودگی و … میشود. در این مقاله این پوششها مورد ارزیابی قرار گرفته و از نقطه نظر کاربرد آنها و مزایا و معایب مربوطه تشریح میشوند.