سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سیدصادق ناصرعلوی – دانشجوی دکتری سازه
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان ترکزاده – استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

پاسخ های متعددی برای تعیین موقعیت و شدتعیب ها درسازه ها به کارگرفته می شود که از جمله این پاسخ ها می توان به تغییرشکلهای استاتیکی و دینامیک فرکان سها مودشکلها و تابع پاسخ فرکانس اشاره نمود وجود خطاها دراندازه گیری هریک از این پاسخ ها تاثیر قابل ملاحظه ای برکارکرد روشهای عیب یابی دارد دراین مقاله اثر این پاسخ ها درروشهای مبتنی برتحلیل حساسیت بررسی شده است برای این منظور یک خرپای دوبعدی درنظر گرفته شده و با بررسی روشهای مبتنی برتحلیل حساسیت مربوط به هرپاسخ برای این خرپا نمودارها و جداولی استخراج شده اند که از بررسی این نمودارها پاسخی که بهترین محل خرابی را نشانمیدهد و خطای کمتری دارد مشخص شده است.