سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – دکترای برنامه ریزی حمل و نقل، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اس
محمدرضا ملک – کارشناس ارشد راه و ترابری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
مجتبی حاج علی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

عوامل بسیاری می توانند بر سازه پل اثر نامطلوب گذارند، که شامل آبشستگی در محل پایه وکوله پلها، نشست در محل پایه و کوله پلها، خوردگی در مصالح فلزی پل و انجام نامناسب حفاظت کاتدیک، زهکشی نامناسب و… که هریک از این موارد می توانند علت کاهش قابلیت بهره برداری از پل باشند. با استفاده از بازرسی های دوره ای می توان از وقوع خسارت به پل کاست. پلها از دیدگاه جنس مصالح به کار رفته دارای انواع متعددی می باشند که شامل فولادی، چوبی، بتن، مسلح، کابلی و بنایی می باشند. معمولاً یک گروه بازرسی برحسب نوع پل (رودخانه، تقاطع)؛ اهمیت پل،جنس مصالح به کار رفته در پل و نیز سیستم سازه ای پل اقدام به بازدید از پل می نمایند و یک مجموعه از چک لیستها در هنگام بازدید تکمیل شده و به صورت مدارک بایگانی می شود. ایمنی در پلها مبحث با اهمیت دیگری است که شامل بررسی خط کشی و علائم در پلها، طرح هندسی در پلها و … می باشد. در این مقاله سعی شده است که به بررسی و معرفی انواع مختلف پل و همچنین معرفی شاخصهای خرابی ، ایمنی ، عوامل مؤثر بر میزان بهره برداری از پلها در خصوص روشهای بازرسی آنها و مدیریت و نگهداری پل که به BMS معروف است پرداخته می شود در ضمن سیستمها و مدلهای مختلف BMS مطرح شده است.