سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب خاکسار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تهران
شاهین رفیعی – دانشیار گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تهران
اسداله اکرم – استادیار گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

محاسبه و ارزیابی میزان انرژی مصرفی در زراعت گیاهان دارویی و بررسی سهم هر یک از نهاده ها در مصرف انرژی، به منظور فراهم سازی بستر کشت این محصولات در مقیاس صنعتی امری کاملاً ضروری خواهد بود. در این تحقیق، کشت ارگانیک و باز پنج گونه گیاه دارویی مریم گلی، آویشن ، بابونه ، نعناع فلفلی و رزماری در استان البرز در سال ۸۹-۸۸ مورد بررسی قرار گرفت . انرژی های مصرفی (مستقیم و غیرمستقیم) برای تمامی عملیات ماشینی و نهاده ها شامل کار نیروی انسانی، سوخت، بذر یا نشاء، کود دامی، آب و جریان الکتریسیته؛ به تفکیک برای هر کدام از گیاهان محاسبه گردید. ضمن محاسبه ی شاخص های کارایی انرژی برای هر یک از محصولات، میزان انرژی مصرفی گیاهان با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت و نیز نهاده ها از نظر سهم انرژی مصرفی در تولید ۵ گونه گیاه دارویی مورد نظر رتبه بندی شد. بیشترین میزان انرژی مصرفی متوسط در هر هکتار به نعناع فلفلی و در درجات بعد به ترتیب به مریم گلی، آویشن، بابونه و رزماری تعلق دارد. نتایج بیانگر آن است که بیشترین سهم انرژی مصرفی به نهاده ی آب به دلیل تعداد زیاد دفعات آبیاری برای کشت این گیاهان در استان البرز و در رتبه های بعد به ترتیب به کود دامی، سوخت، جریان الکتریسیته،کارگر، ماشین، بذر یا نشاء اختصاص می یابد.