سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر قراخانی بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن موحدی دهنوی – اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاس
علیرضا یدوی – اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاس
سیدمجتبی هاشمی جزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت

چکیده:

از مهمترین فرصت های کشت سویا در شهرکرد می توان به امکان استفاده مطلوب و هر چه بیشتر از ظرفیت کشت دوم سویا بعد از برداشت جو، قرنطینه بودن استان برای آفات و بیماری ها و تحقق برنامه تناوب کشت مناسب، اشاره نمود. برخی محدودیت های کشت سویا در منطقه شامل کمبود تحقیقات روی این محصول، عدم معرفی ارقام سازگار با اقلیم های مختلف استان و عدم اجرای برنامه های گسترده آموزشی و ترویجی برای کشاورزان در خصوص کشت سویا می باشند. با توجه به اینکه در مورد کشت سویا در منطقه شهرکرد تاکنون تحقیقات اندکی صورت گرفته است، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۷ اجرا گردید. کرت های اصلی به تاریخ های کاشت ۱۵ اردیبهشت، ۳۰ اردیبهشت، ۱۴ خرداد و ۲۹ خرداد و کر تهای فرعی به چهار رقم سویا شامل L17 ، M7 ، M9 و ویلیامز اختصاص یافت. نتایج نشان داد، رقم L17 بیشترین درصد پروتئین و درصد روغن را دارا بود. رقم M9 با عملکرد ۱/ ۲۸۹۶ و در مرحله بعد M7 با عملکرد ۷/ ۲۵۹۷ مناسبترین رقم برای کشت در منطقه شهرکرد بدست آمد