سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه باقری لطف آباد – استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رضا روستاآزاد – استاددانشگاه صنعتی شریف
شکوفه طیبی – فارغ التحصیل دکتری

چکیده:

نظر به اینکه هنوز نفت از منابع مهم تولید انرژی درجهان به شمار می رود کمک به ازدیاد برداشت نفت از چاه هایی که دیگر قادر به تولید بیشتر نیستند نقش بسیار مهمی دراقتصاد یک کشور نفت خیز نظیر ایران بازی می کند برای نیل به این هدف راهکارهای متعددی توسط محققین ومتخصصان ارایه شده است که از جمله میتوان به استفاده از سورفکتانت ها به ویژه بیوسورفکتانت ها که از ملاحظات زیست محیطی نیز برخوردار می باشند بهره جست نتایج بدست آمده نشان داد که باکتری بومی سودوموناس آئروژینوزاMR01 که ازنمونه های نفت خام چاه های نفتی چنوب کشور جدا گردید قادر به تولید میزان قابل توجهی بیوسورفکتانت رامنولیپیدی درحدود ۱۰تا۱۲ گرم برلیتر درمحیط SOM بوده است بیوسورفکتانت MR01 با برخورداری از فعالیت سطحی بالا به صورت کاهش کشش بین سطحی آبشور /نفت خام از ۲۸mN/m به حدود ۵/۶۴۶mN/m و امولسیون کنندگی ۷۰درصد هگزادکان و کروزن توانایی بازیابی تقریبا ۲۳/۷تا۲۷/۱درصد ازنفت باقیمانده درسنگهای کربناته درون دستگاه سیلاب زنی مغزه درشرایط مشابه با شرایط سخت چاه های نفتی ایران را دارا می باشد