سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا یگانه مهر –
مجید مقدادی –

چکیده:

از آنجائیکه نودهای حسگر نسبت به انرژی محدودیت دارند ، انتقال داده بطور مستقیم به گره پایه برای تمام حسگرها مورد نیاز نیست. داده های جمع شده از حسگرهای همسایه معمولاً افزونه و مرتبط هستند. بعلاوه، مقدار داده های جمع آوریشده در شبکه های حسگر بزرگ معمولاً برای پردازش در گره پایه بسیار زیاد هستن د. بنابراین، ما نیازمند تجمیع داده دریافتی از حسگرها هستیم . تجمیع داده، بعنوان فرآیند جمع آوری داده از حسگرها، حذف یا کاهش افزونگی و تولیداطلاعات مفید برای ارسال به گره پایه، تعریف می شود.الگوریتم پیشنهادی استفاده از فیلتر بلوم درتجمیع داده می باش د.این ساختار به سرخوشه کمک می کند بدون نیاز به خواندن داده ها از تشابه داده های یک مجموعه مطلع شود، به این صورت که حسگرها داده های خود را با استفاده از فیلترهای بلوم منتقل می کنند و سرخوشه تنها با مشاهده محتوای این فیلترهامی تواند عناصر حسگری که داده ی مشابه گزارش نموده اند را شناسایی کرده و بسته هایی که داده مشابه دارند را حذف نموده و بسته ها با داده ی غیر مشابه را در یک بسته قرار داده و به گره پایه ارسال نماید. الگوریتم پیشنهادی تعداد بسته های تولید شده، میانگین تاخیر شبکه در انتقال بسته ها و میزان از کار افتادن نودها بر اثر اتمام نیروی باطری را کاهش داده است