سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید نظری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حامد صفاری – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی ازمسائل مهم جهت جایگزینی تحلیل استاتیکی معادل به جای تحلیل دینامیکی سازه ها دربرابر زلزله تعیین الگوی بارگذاری جانبی است دراین خصوص بسیاری از آیین نامه ها ازقبیل ۲۸۰۰ ایران ۵و UBC97 و ASCE,IBC2006 به ارایه راهکارهایی برای سازههای منظم پرداخته اندو درمورد سازه های نامنظم روشهای دینامیکی را توصیه کردها ند دراین مقاله سعی شده است الگوری بارگذاری جانبی مناسبی برای حالت خاصی ازسازه های نامنظم درارتفاع معرفی گردد این سازه های خاص که تغییرات جرم و سختی آنها بطور ناگهانی ازیک طبقه به بعد صورت میگیرد معروف به سازه های sET BACK می باشد بدین منظور ابتدا تعدادزیادی از اینگونه خاص از سازه ها با تعداد طبقات ۲۵و۲۰و۱۵و۱۰ و محلهای متفاوت شروع بی نظمی توسط نرم افزار sAP2000 مدلسازی و بصورت دینامیکی خطی تاریخچه زماین تحت اثرزلزله های متعدد مورد تحلیل قرارگرفته اند