سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی قبائی آرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال
علی داد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال
سام جبه داری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال
ناصر مدیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال

چکیده:

در سال های اخیر، تکنولوژی گرید به سوی یک مفهوم سرویس گرایی که یک روش جدید ارائه سرویس به کاربران بر اساس مدل های محاسباتی سودمند می باشد تمایل پیدا کرده است . گریدهای سودمند، محیطی ارائه می ده ن د که در آن کاربران، سرویس های سودمند را بر روی یک محیط امن، اشتراکی و مقیاس پذیر استفاده می کنند . کاربران برای دسترسی به سرویس ها، باید بر اساس میزان استفاده و سطح کیفیت سرویس ارائه شده، هزینه مالی پرداخت نمایند . بنابراین هزینه اجرای گردش کار باید در حین عمل زمانبندی مد نظر قرار بگیرد. در چنین محیطی برای استفاده موثر از منابع، الگوریتم زمانبندی گردش کار موثر به منظور انتساب کارها به منابع ضروری است . کاربر ان محدودیت های مهلت اتمام و بودجه را برای گرید تعیین می کنند . الگوریتم زمانبندی باید با توجه به محدودیت های کیفیت سرویس مورد نظر کاربر، یک انتساب بهینه از کارها به منابع انجام دهد . در این مقاله، علاوه بر بیان مفهوم زمانبندی مبتنی بر کیفیت سرویس، الگوریتم های عقبگرد و توزیع زمان (TD) برای محدودیت مهلت اتمام و الگوریتم LOSS and GAIN برای محدودیت بودجه معرفی و در پایان مقایسه ای از آنها ارائه خواهد شد.