سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه چنگایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
معصومه راه چمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

چکیده:

یکی از اطلاعات مورد نیاز گردشگران برای سفر، شرایط اقلیمی مقصد است و گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری شرایط آب و هوایی مقصد را مورد توجه قرار می دهند. زیرا عناصر آب و هوایی از قبیل دما، بارندگی، رطوبت نسبی، و … در آسایش انسان مؤثر است. در این تحقیق با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری TCI میکزکوفسکی (۱۹۸۵) به ارزیابی اقلیم گردشگری خرم آباد پرداخته شده است تحقیق مورد مطالعه با استفاده از داده های جوی ایستگاه سینوپتیک خرم آباد با دوره آماری متوسط ۱۰ ساله (۲۰۰۹-۲۰۰۰ انجام گرفته است. بازسازی داده ها برای ماه های با نبود اطلاعات با روش رگرسیون خطی انجام شد پایگاه داده ای در نرم افزار Excel 2007 تشکیل گردید. نتایج مطالع نشان می دهد که با توجه به شاخص اقلیم گردشگری شرایط آب و هوایی برای گردشگری در ماههای اردیبهشت و مهر عالی، بهمن ودی و آذر قابل قبول، شهریور و اسفند و خرداد و فرودین و آبان بسیار خوب، تیر و مرداد خوب می باشد با توجه به نتایج مطالعه به طو کلی خرم آباد در چهار فصل از شرایط اقلیم گردشگری مناسبی برخوردار است. و به طور کلی مناسب ترین فصل از نظر اقلیم گردشگری در این شهرستان بهار می باشند.