سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم اسماعی لزاده رازلیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
علی احمدآبادی – دانشجوی دکتری ژئومرفولوژی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گردشگری یکی از بزرگترین صنایع جهان م یباشد و آب و هوا بعنوان یک منبع گردشگری نقش مهمی را در صنعت گردشگری دارد به طوریکه بیشتر توریست ها با توجه به وضعیت اقلیمی مقاصد گردشگری، مقصد یا زمان سفر خود را مشخص می نمایند. با توجه به پتانسیلهای گردشگری در جزیره قشم بعنوان بزرگترین جزیره کشور، در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI) میسزکوفسکی( ۱۹۸۵ ) به ارزیابی اقلیم گردشگری جزیره قشم پرداخته شده است. این شاخص به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای گردشگری با استفاده از پارامترهای میانگین ماکزیمم ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش (mm)، کل ساعات آفتابی و سرعت باد مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که شاخص اقلیم گردشگری قشم در ماه دسامبر (آذر) با بالاترین نمره بهترین شرایط اقلیم گردشگری را دارد و از طرف دیگر در ماههای جولای و سپتامبر ( تیر و شهریور ) با کمترین نمره نامناسب ترین ماههای سال برای فعالیتهای گردشگری می باشد.