سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ،باشگاه پژوهشگران جوان، گروه محیط زی
سهیل سبحان اردکانی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهاره بهارمستیان – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

امروزه گردشگری، به یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است. بی‌تردید این صنعت در قرن آینده یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری خواهد بود. برخلاف رشد و آگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیط های طبیعی بویژه تالاب ها هنوز درک واقعی از اهمیت، کارکرد و حساسیت این زیستگاه های حیاتی و متنوع بسیار پایین است تا جائیکه تالاب ها را می توان شاهکار خلقت به حساب آورد .یکی از مهمترین کاربری تالاب ها جذب توریسم است؛ توسعه صنعت توریسم به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور، یکی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است. در این پژوهش درابتدابرای بررسی ارزیابی اقلیم گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی داده ها و اطلاعات مورد نیاز(بیشینه وکمینه دماوروطبی نسبی) از ایستگاه سینوپتیک استان اصفهان و نزدیک ترین محدوده ممکن به تالاب درطی دوره ۱۵ ساله(۱۹۹۳-۲۰۰۸)استخراج، سپس حجم بالای اطلاعات با استفاده از ویرایش ۲۰۱۰نرم افزار Excel طبقه بندی و با کاربرد ویرایش ۱۶ نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفته درنهایت با استفاده از شاخص بیوکلیماتیک ترجونگ تحلیل های لازم صورت گرفت و داده های به دست آمده برای ترسیم نقشه و پهنه بندی به محیط GISفراخوانده شدوبا استفاده ازامکانات ویرایش ۳/۹ نرم افزار ArcGISوباکد گذاری مناسب،نقشه ها برای ماه های مختلف سال ۱۳۹۰ترسیم گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، شرایط بیوکلیماتیک روزانه تالاب بین المللی گاوخونی درماه های مهر،فروردین و قسمت جنوبی تالاب در ماه اردبیهشت دارای شرایط آسایش بوده ودرخصوص شرایط بیوکلیماتیک شبانه ؛ تالاب در ماه های خرداد، تیر و مرداد،دارای شرایط خنک ودر۹ ماه دیگر سال دارای شرایط بسیار خنک می باشد.