سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اژدی داستار –
سوسن مهدی نژاد –

چکیده:

این مقاله با استفاده ازشاخص اقلیم گردشگریTourism Climate (TCIIndex) میچکوفسکی ( ۱۹۸۵ ) به ارزیابی اقلیم گردشگری استان کهگیلویه وبویراحمد پرداخته است . این شاخص به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای فعالیت گردشگری بااستفاده ازپارامترهای میانگین حداکثرماهانه دمای روزانه،میانگین دمای روزانه،حداقل رطوبت نسبی،میانگین رطوبت نسبی روزانه بارشmm) ساعات آفتابی وسرعت باد m/s موردارزیابی قرارمیدهد.دراین مقاله ، شاخص موردنظر برای شهرستانهای استان که دارای آمارمشترک بودند محاسبه وسپس نتایج حاصله به محیط GIS واردگردید و با استفاده ازسیستمهای اطلاعات جغرافیای،نقشه اقلیم گردشگری استان کهگیلویه وبویراحمد درماههای مختلف ترسیم شد. نتایج این مطالعات نشان میدهد که شاخص اقلیم گردشگری مناطق جنوبی استانازشرایط اقلیم گردشگری عالی درفصول گرم برخوردار بوده که بسمت مناطق شمالی شرایط مطلوب گردشگری دراین فصول کاهش پیدا می یابد . درماههای فصل بهاروتابستان،نیمه شمالی ازشرایط مطلوب گردشگری بهتری برخوردار است.درماههای فصل پائیز،شرایط اقلیم گردشگری مناسب به سمت نیمه جنوبی سوق پیدا میکند. با توجه به موارد مذکورمیتوان گفت که شاخص مورد استفاده دراین پژوهش ،به خوبی توانایی لازم را برای ارائه وضعیت اقلیم گردشگری استان کهگیلویه وبویراحمد را دارا میباشد