سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مصطفی سلیمی فر – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی خداپرست – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
شکوفه سادات اشرف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

بررسی روند تغییرات فضا و فعالیت درشهر مشهد به واسطه حضور بارگاه حضرت رضا(ع) و موقعیت منحصر بفرد آن به عنوان یک محدوده خاص شهری که پذیرای میلیون ها زائر و مسافر درسال می باشد نیاز به نوعی توسعه نوین را مطرح می سازد که قادر به پاسخگویی به نیازهای روزافزون زائرین و دیگر استفاده کنندگان از این فضاها می باشد دراین راستا توسعه فضاهای زیرسطحی محدوده مرکزی مشهد به عنوان یکی از ایده ها نو درطراحی شهری این محدوده می تواند مورد توجه قرارگیرد درحال حاضر محدوده مرکزی شهر مشهد با مشکلات فراوانی از قبیل عدم کارایی شبکه ترافیکی و سیستم حمل و نقل کمبود فضاهای خدماتی فضاهای باز شهری فضاهای سبز و … انواع آلودگی های زیست محیطی و عدم استفاده مناسب و کارا از زمین مواجه می باشد که این معضلات روز به روز با افزایش تعداد زائران و علاقمندان آنها به اقامت و عدم استفاده مناسب و کارا از زمین مواجه می باشد که این معضلات روز به روز با افزایش تعداد زائران و علاقمندی آنها به اقامت درمحدوده پیرامونی حرم و محدودیت های توسعه افقی و ارتفاعی درشهر پررنگ تر می گردد دراین تحقیق هدف ارزیابی اقتصادی گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی محدوده طرح بهسازی و نوسازی اطرافحرم مطهر حضرت رضا می باشد و به منظور ارزیابی اقتصادی و مالی طرح از نرم افزار کامفار COMFAR) استفاده می شود