سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ولی ا… سارانی – مربی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
جواد برهانی – دانشجوی کارشناسی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

علیرغم تداوم بحران خشکسالی طی ۸ سال اخیر در منطقه سیستان، ساکنان این سرزمین از تلاش برای آبادانی آن دست نکشیده اند . با قطع جریان آب هیرمند، حفر وتجهیز چاهکهای کشاورزی بعنوان راهکاری جدید با توجه به تداوم خشکسالی نقش بسزایی در حاصل خیز کردن بخشی از اراضی منطقه سیستان داشته است . عمق چاهک ها بین ۱۰ تا ۱۴ متر و ۱/۲ تا ۱/۵ لیتر در ثانیه آب ازآنها استخراج می شود که طی دوره ی خشکسالی تاکنون نزدیک به ۱۸ هزار هکتار اراضی سیستان تنها با استفاده از این چاهک ها آبیاری وحاصل خیز شده اند . تا سال زراعی ۸۵ – ۸۶ تعداد چاهکهای حفر شده و دایر در حدود ۴ هزار حلقه بوده و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به ۱۳ هزار هکتار رسید . این تحقیق در سال ۱۳۸۵ با هدف نشان دادن اثر حفر چاهک ها بر رشد اقتصادی دربحران خشکسالی، در منطقه سیستان انجام شده است . در این تحقیق برای تحلیل سود آوری، ازجنبه اقتصادی، از تحلیل هزینه فایده و نر خ بازدهی داخلی استفاده شده است . داده های تحقیق از طریق پرسشنامه با مراجعه به کشاورزا ن تکمیل گردیده و از سازمان های جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و سازمان امور آب سیستان به دست آمده است . تحلیل سود آوری با استفاده از تکنیک های اقتصاد مهندسی و نرم افزار Excel ، انجام شد . نتایج این بررسی نشان داد که نسبت منفعت به هزینه بیش از یک می باشد لذا طرح توجیه اقتصادی دارد . همچنین با توجه به نر خ بازده داخلی %۳۰ احداث چاهکها جهت آبیاری محصولات گلخانه ای نیز توجیه اقتصادی دارد .