سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش رضازاده – اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین
زهرا غنوی –

چکیده:

درمدیریت پسماندها انتخاب بهترین روش به لحاظ اقتصادی زیست محیطی و بهداشتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است درشهر قزوین زباله شهر به میزان ۲۸۰ تن درروز اکنوندرمجاورت شهرک صنعتی لیا به روش دفن بهصورت مسطح Area method دفع میگرددب ه دلیل نامناسب بودن محل فعلی دفع زباله ها به لحاظ بهداشتی و فضا اعتراض واحدهای صنعتی و پیگیری محیط زیست محل جدید دفع پسماندها درفاصله ۲۸ کیلومتر جنوب شهر قزوین بدرنظر گرفته شده که درمراحل آماده سازی است. هدف از انجام این مطالعه انتخاب مناسب ترین روش دفع زباله های شهر قزوین از طریق ارزیابی مزیت سنجی اقتصادی و زیست محیطی روشهای معمول دفع پسماندها با تاکید بردو روش دفن بهداشتی و استفاده از کوره زباله سوز Incinerator است برای کار مزایا و معایب روشهای سه گانه مذکور با هم مقایسه و مزیت نسبی هر روش نسبت به روشهای دیگر به لحاظ اقتصادی بهداشتی و زیست محیطی سنجیده شده است.