سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سخنوری – پزشک عمومی
سلمان باش زر – کارشناس بهداشت عمومی -کارشناس واحدگسترش وتوسعه شبکه مرکزبهداشت شمار
حمید ترک زاده – پزشک عمومی- مدیرمرکز بهداشت شماره یک اصفهان
محمدباقر رضاعلی – کارشناس بهداشت عمومی – معاون پشتیبانی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

چکیده:

هدف از این مطالعه ارزیابی فناوری سلامت با مقایسه بین هزینه های پیشگیری از دیابت و درمان دیابت وتاثیر آن در اقتصاد سلامت می باشد .مطالعه از نوع توصیفی ،مروری می باشد که جهت تامین اطلاعات آن از منابع اینترنتی و کتابخانه ای و همچنین دریافت اطلاعات از ازمایشگاه ها و بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان استفاده شده است. همواره در تمام دنیا منابع موجود نیازها ی بخش سلامت محدود می باشد . بنابراین برایاستفاده از خدمات بایستی منابع موجود سهمیه بندی شوند که این امر سبب می شود تصمیم گیرنده و سیاستگذار در فرایند تخصیص منابع بین ارائه مراقبت به گروه های مختلف جامعه و نوع ،روش و تکنیکمراقبت از آنان و … در نظام سلامت انتخاب نماید. بر آورد سر انگشتی هزینه های درمان دیابت نشان می دهد که در صورت ایجاد مشکلات رتین در فرد دیابتی جهت تشخیص و درمان بیمار حد اقل متحمل ۰۰۷۷۷۷ ریال هزینه خواهد شد که هزینه بیمارستان دولتی بوده و تنها پرداخت از جیب بیمار out of)pocket بیمار است و هزینه های متحم ل شده به دولت جداست . .از سوی دیگر غربالگری و بیماریابی و درمان به موقع بیماری دیابت نقش زیادی در کاهش هزینه ها دارد و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم را به طور چشمگیری کاهش می دهد.بر آورد هزینه های تشخیص زودرس دیابت شامل آزمایشات انجام شده حدود۲۲۷ هزار ریال است که در صورت تشخیص ،درمان تنها به مصرف دارو منتهی می گردد که درصورت مصرف گلیبن کلامید هر بسته قرص ۰۷۷ تایی تنها ۰۰۷۷۷۷ ریال ویک بسته قرص مت فرمین ۰۷۷ تایی ۰۲۷۷۷ ریال و هر ویال انسولین ۰۰۷۷۷ ریال خواهدبود.با توجه به این که در ارزیابی فناوری سلامت، ارزیابی اثر حرفآخر را می زندنیاز به ارزیابی بیشتر و دقیق تری در زمینه هزینه های غیر مالی دیابت و تاثیرات آن بر اقتصاد سلامت داریم که مستلزم مطالعات بیشتر می باشد